Šolski knjižnici je kot kulturnemu, vzgojnemu in izobraževalnemu mediju zaupana zelo pomembna vloga pri oblikovanju mladega bralca v aktivnega in samostojnega uporabnika dobre knjige. Naša šolska knjižnica zaradi prostorske stiske deluje v več prostorih.

Prvi prostor: v njem so vse knjige za starostno stopnjo C (najmlajši bralci) in knjige, namenjene domačemu branju za starostno stopnjo P (učenci do deset, enajst let). Poleg tega je v zgornji knjižnici še poljudno-znanstvena literatura za vse starostne stopnje. Drugi prostor: začasno urejen v kabinetu št. 21. V njem so knjige za starostni stopnji P in M ter literatura za odrasle. Pedagoška knjižnica je v zbornici. V razredih so bogate razredne knjižnice in knjižnice strokovnih aktivov. Še zlasti bogato so opremljeni 1. razredi devetletke. V knjižnici delajo: Mateja Razgor (vodja knjižnice), Jana Kreča in Tatjana Slavičić. Vodja knjižnice je na voljo za akviziterje na telefonski številki (01) 500 46 44.

E-pošta: knjiznica-riharda.jakopica@guest.arnes.si

Telefon: (01) 500 46 44

Odprtost knjižnice

Knjižnica je odprta v dopoldanskem času do 14.30.

Izposoja gradiva

Razredna stopnja bo knjižnico obiskovala po dogovoru razredničark s knjižničarko.

Dostop do polic z gradivom v času ukrepov za preprečevanje bolezni covid-19 NI prost → uveden je skladiščni sistem (gradivo učenci naročijo). Dotikanje knjig in listanje po njih ni dovoljeno.

Upoštevamo varnostno razdaljo pri čakanju na gradivo.

Gradivo lahko tudi naročate

  •  po e-pošti: knjiznica-riharda.jakopica@guest.arnes.si (knjižničarke bodo pripravile gradivo in ga prinesle v razred),
  • odložite svoj listek z naročilom (ime in priimek učenca, razred in naslov željenega gradiva) v za to pripravljen nabiralnik pred knjižnico,
  • osebno (uporabnik počaka pri vhodu v knjižnico, da knjižničarka gradivo poišče in prinese s polic).

Vračanje gradiva

Uporabniki gradivo vračajo v posebej označen zaboj v knjižnici.

Zaboj knjižničarka sproti prazni, gradivo razdolži in ga postavi v karanteno za tri dni. S knjižničnim gradivom uporabniki ravnajo skrbno.

KNJIŽNIČNI RED

PROTOKOL ŠOLSKE KNJIŽNICE (COVID-19)

(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)