Predmetnik devetletne osnovne šole:

A. Obvezni program

skupaj ur predmeta

predmeti/število ur tedensko

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

 

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1631,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318,0

Tuji jezik – angleščina

     

2

3

4

4

3

3

656,0

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

Družba

     

2

3

       

175,0

Geografija

         

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

         

1

2

2

2

239,0

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

       

1

1

 

70,0

Spoznavanje okolja

3

3

3

           

315,0

Fizika

             

2

2

134,0

Kemija

             

2

2

134,0

Biologija

             

1,5

2

116,5

Naravoslovje

         

2

3

   

175,0

Naravoslovje in tehnika

     

3

3

       

210,0

Tehnika in tehnologija

         

2

1

1

 

140,0

Gospodinjstvo

       

1

1,5

     

87,5

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

834,0

Predmet 1 (izbirni)

           

2/1

2/1

2/1

204,0

Predmet 2 (izbirni)

           

1

1

1

102,0

Predmet 3 (izbirni)

           

1

1

1

102,0

Oddelčna skupnost

     

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

103,5

Skupaj vseh ur

7907,5

Število predmetov

6

6

6

8

9

11

14

16

14

 

Število ur tedensko

20

21

22

24

26

26

29,5

30

30

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

dnevi dejavnosti/število dni letno

skupaj ur dejavnosti

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

150,0

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

135,0

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

165,0

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

225,0

Skupaj vseh ur

675,0

Število tednov dejavnosti

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

B. Razširjeni program

Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

Šola v naravi

(Skupno 2.638 obiskov, današnjih obiskov 9)